Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Najnowsze wiadomości
Zdjęcie
Burmistrz Miasta informuje o wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Przeprowadzenie działań promocyjno-doradczych - spójnej kampanii reklamowej w projekcie pt. „Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Zdjęcie
26 sierpnia 2015 roku, odbyły się uroczystości podsumowujące 25-letnią posługę duszpasterską w Kościerzynie ks. prałata Mariana Szczepińskiego.
Zdjęcie
Najkrótsze podsumowanie nauki pływania 2015: prawie 120 uczestników akcji, prawie 40 nowych uczniów potwierdziło swoje umiejętności, ponad 1000 metrów przepłynął na otwartym akwenie każdy uczeń szkoły.
 2015-08-27 11:33:54
Zdjęcie
W dniu 26 sierpnia 2015 roku odbyła się XV sesja Rady Miasta Kościerzyna. W trakcie obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Bogdana Sikory, wieloletniego pracownika Urzędu Miasta w Kościerzynie. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 2015-08-27 09:08:21
Zdjęcie
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem dyżurów radnych VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna.
Zdjęcie
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Bogdana Sikory. Odszedł od nas Człowiek wyjątkowy, Przyjaciel i Kolega. Szczere wyrazy współczucia i żalu Rodzinie składają koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta Kościerzyna. Msza Św. żałobna odprawiona zostanie w czwartek 27.08.br o godz. 11.00 w Kościele pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny zakładów produkcyjnych i naprawczych, drobnej wytwórczości i rzemiosła, położonej w Kościerzynie przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo-składowe, położonej w Kościerzynie przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Stronę odwiedzono 846256 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget