Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Najnowsze wiadomości
Zdjęcie
Stowarzyszenie "Słoneczna Kościerzyna" oraz Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza wstępny nabór właścicieli domów jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznej z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna przyznał stypendia dla wyróżniających się uczniów i studentów za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/16. W tym roku stypendium otrzyma 57 młodych mieszkańców Kościerzyny. Najlepsi studenci otrzymają comiesięcznie 250 zł, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 180 zł, uczniowie gimnazjum 140 zł, uczniowie szkół podstawowych 100 zł., a uczniowie osiągający sukcesy sportowe i artystyczne 120 zł.
 2016-10-26 13:45:29
Zdjęcie
Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.
Zdjęcie
Dnia 25 października 2016 r. odbył się powiatowy turniej piłki nożnej chłopców „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku w kategorii do lat 12. Areną zmagań młodych piłkarzy był Stadion Miejski w Kościerzynie.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na tablicy reklamowej zlokalizowanej na działce gruntu ozn. nr geodez 291/5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna.
 2016-10-24 08:09:59
Zdjęcie
W dniu 20 października 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna odbyła się publiczna ustna aukcja na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu przy cmentarzu.
Zdjęcie
Serdecznie zapraszamy na promocję książki - ks. ppłk Józef Wrycza - biografia historyczna. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz. 19.00 - w Zespole Kształcenia w Łubianie.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościerzynie przy ul. Antoniego Abrahama nr 5, w obrębie geodezyjnym nr 05, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 w rejonie ulic Kalinowej i Wrzosowej, przeznaczonej pod lokalizację usług jako samodzielnej funkcji, z wyłączeniem usług komercyjnych, obiektów obsługi komunikacji oraz obiektów o dużym zatrudnieniu, w rozumieniu obowiązującego dla tego terenu planu miejscowego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Stronę odwiedzono 1201478 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget