Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Najnowsze wiadomości
 2018-10-17 11:35:10
Zdjęcie
Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu i wydawaniu środków unijnych, co potwierdza ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2017, przeprowadzony przez analityków Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Osiągnięta w tym okresie przez nasze Miasto wartość wydatków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca dała Kościerzynie 4 miejsce wśród miast powiatowych w województwie pomorskim, po Lęborku, Człuchowie i Starogardzie Gdańskim oraz równocześnie 65 miejsce wśród 262 miast powiatowych objętych badaniem „Wspólnoty”. Ranking miał na celu ocenę stopnia wykorzystania przez samorządy różnych szczebli środków unijnych na cele inwestycyjne w latach 2014-2017. Kościerzyna z kwotą wydatków 397,70 zł inwestycyjnych na jednego mieszkańca osiągnęła wysoką 65 pozycję wśród miast powiatowych o najwyższych wydatkach ze środków UE w latach 2014–2017.
Zdjęcie
Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu pt. Ja w Internecie. Jest to program bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Zdjęcie
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.788 z późn zm.) Burmistrz Miasta Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Kościerzyna w dniach od 29 października 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 54 III piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00.
 2018-10-18 08:10:27
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego" w ramach projektu "Ja w internecie", po dokonaniu, na podstawie kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu, oceny złożonych propozycji cenowych , wybrano firmę COM Michał Karczewski, 03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8 z ceną brutto 15.773,73 zł.
Zdjęcie
Zapraszamy na uroczystą sesję Rady Miasta Kościerzyna, która odbędzie się dnia 24 października 2018 r. /środa/ o godz. 14:00 w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna
Zdjęcie
W dniu 16.10.2018r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie”, w ramach którego utworzonych zostanie 50 nowych miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakłada utworzenie 2 nowych grup przedszkolnych.
Zdjęcie
Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem jazdy pociągów stacji Kościerzyna w okresie od 21.10 do 8.12.2018r.
Zdjęcie
Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Tylko połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewiele w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % kobiet w wieku 50-69 lat, czyli w okresie, kiedy są one najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Waga systematycznych i regularnych badań profilaktycznych jest nie do przecenienia, ponieważ rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u Kobiet i stanowi około 20 % wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wśród Polek.
 2018-10-15 13:18:04
Zdjęcie
W dniu 11 października 2018 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna odbyła się publiczna ustna aukcja na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu przy cmentarzu.
Stronę odwiedzono 1748652 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget