Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2019-01-18 12:39:28
Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Kościerzyna „Plebanka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zdjęcie
2019-01-17 12:02:21
Dyżury aptek na styczeń 2019 r i od 1 lutego 2019 do 31 stycznia 2020 r
Zdjęcie
2019-01-16 18:17:30
Szanowni Państwo, wszystkich, którzy chcą oddać hołd zmarłemu w tak tragicznych okolicznościach Prezydentowi Gdańska Śp. Pawłowi Adamowiczowi, informujemy, iż w Muzeum w Kościerzynie zostanie wyłożona Księga kondolencyjna, do której można się będzie wpisywać w:
Zdjęcie
2019-01-16 17:55:26
Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Pan Michała Majewski w imieniu wszystkich mieszkańców Kościerzyny dokonał wpisu w Księdze kondolencyjnej wyłożonej w budynku Urzędu Miasta Gdańska, wpisując poniższą treść:
Zdjęcie
2019-01-15 15:33:36
Burmistrz Miasta Kościerzyna rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
Zdjęcie
2019-01-15 15:09:19
Szanowni Państwo, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich ogłosił żałobę na terenie województwa pomorskiego, która trwać będzie od dziś do dnia pogrzebu śp. Pawła Adamowicza.
Zdjęcie
2019-01-15 10:52:16
Łączymy się w bólu z Rodziną i wszystkimi Bliskimi Pana Prezydenta Gdańska Śp. Pawła Adamowicza. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!
Zdjęcie
2019-01-14 14:01:39
Zgodnie z zapisami Statutu Rady Seniorów Miasta Kościerzyna podjętego Uchwałą nr XVI/120/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 roku Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych do wzięcia udziału w spotkaniu – Forum Kościerskich Seniorów, którego celem będzie wybór dziewięciu przedstawicieli na III kadencję Rady Seniorów Miasta Kościerzyna.
Zdjęcie
2019-01-11 12:11:31
Wraz z początkiem 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana obywatelom według nowych przepisów. Z takiej pomocy skorzystać będzie mógł znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych (wystarczy pisemnie oświadczyć, że nie stać nas na płatną pomoc prawnika) oraz w szerszym zakresie spraw. Rusza także nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - która polegać ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Nowością jest także możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 629246 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget