Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2020-01-28 08:07:40
Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.
Zdjęcie
2020-01-24 22:05:00
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 22.01.2020 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego Kaszubia Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Sport – dobry sposób na zdrowe życie”.
Zdjęcie
2020-01-21 13:30:01
Szanowni Państwo, bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone małej działalności gospodarczej organizuje 30 stycznia 2020 r. Inspektorat ZUS w Kościerzynie. Od 1 stycznia 2019 r. właściciele małych firm mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Składki obliczają od kwoty ustalonej proporcjonalnie do przychodu.
Zdjęcie
2020-01-17 23:10:11
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Gdańska 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Zdjęcie
2020-01-17 23:05:54
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 263/8,191/6, 230/2, 500/1 oraz 500/2, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Zdjęcie
2020-01-17 11:51:20
26 stycznia 2020r. mieszkańcy Kościerzyny świętować będą 100. rocznicę powrotu Miasta oraz całych Kaszub do Polski. Tak jak przed stu laty nasi przodkowie, zgromadzimy się na kościerskim rynku, aby świętować powitanie przynoszących wolność wojsk polskich oraz oddać hołd naszym bohaterom. 31 stycznia 1920r. kościerzacy już od rana gromadzili się na rynku, by z radością oczekiwać na wjazd oddziałów polskich do miasta. Miasto było odświętnie ustrojone, wszędzie wisiały zielone wieńce, powiewały biało-czerwone chorągwie. Z godziny na godzinę na kościerskim rynku, pomimo przenikliwego mrozu, przybywało ludzi, zbierały się delegacje, stowarzyszenia i organizacje. Po południu ku wielkiej radości zgromadzonych do Kościerzyny po 148 latach niewoli wkroczyli polscy żołnierze.
Zdjęcie
2020-01-16 20:18:15
Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na tablicy reklamowej zlokalizowanej na działce gruntu ozn. nr geodez 291/5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna.
Zdjęcie
2020-01-16 19:59:53
Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonych na terenie miasta Kościerzyna.
Zdjęcie
2020-01-15 19:48:51
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY w Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 29.01.2020 r. godz. 15:30 pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9, 83-400 Kościerzyna.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 865379 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget