Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2012-09-21 13:20:32
W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Kościerzyna odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń budżetowych i stawek podatków lokalnych na 2013 rok. Burmistrz Miasta zaprosił przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz największych płatników podatków lokalnych do konsultacji założeń polityki podatkowej i inwestycyjnej Miasta Kościerzyna na rok 2013. Podczas spotkania wypracowano kompromis zaakceptowany przez Przedsiębiorców i Burmistrza Miasta.
Zdjęcie
2012-09-21 12:45:12
MOPS – Można Owszem Pomóc Sobie to nazwa projektu systemowego realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie już od 2008 roku. Jako jeden z podstawowych elementów działania przyjęto konieczność aktywizowania osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie poprzez aktywizację zawodową w postaci różnego rodzaju kursów i szkoleń dobranych do ich indywidualnych potrzeb. W roku bieżącym w kursach uczestniczy 35 osób – BO projektu biorących udział w kontraktach oraz dwóch Programach Aktywności Lokalnej.
Zdjęcie
2012-09-20 14:52:33
20 września 2012 r. w Urzędzie Miasta Kościerzyna odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu kościerskiego. Celem spotkania było określenie wspólnych programów, które zostaną uwzględnione w Programie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Hola Konsultant ze Związku Miast Polskich, który doradza naszym samorządom przy tworzeniu programów rozwojowych.
Zdjęcie
2012-09-19 17:30:12
Pan Leszek Miller Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej a także Prezes Rady Ministrów w latach 2001-2004 był gościem Burmistrza Miasta Kościerzyna. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana Posła Leszka Millera. Podczas spotkania rozmawiano na najważniejsze tematy dotyczące oświaty, finansów samorządowych, infrastruktury drogowej i kolejowej.
Zdjęcie
2012-09-19 15:04:06
W dniach od 13 do 17 września br. delegacja z Kościerzyny, na czele z Zastępcą Burmistrza Kazimierzem Stoltmannem i Przewodniczącym Rady Miasta Piotrem Słomińskim wizytowała partnerskie miasto Sanary sur Mer. Zaproszeni przez stronę Francuską przedstawiciele Kościerzyny uczestniczyli w uroczystościach Święta Miasta Sanary, których kulminacyjnym wydarzeniem było odnowienie partnerstwa pomiędzy miastami partnerskimi.
Zdjęcie
2012-09-19 13:19:22
Jeżeli chcą Państwo mieć rzeczywisty wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Kościerzynie zapraszamy do wspólnego opracowywania „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Miejskiej Kościerzyna”. Każdy mieszkaniec może kreować przyszłość naszego miasta zostając członkiem Zespołu przygotowującego Program.
Zdjęcie
2012-09-19 13:10:00
W dniu 18 września Burmistrz Miasta był gospodarzem kolejnego spotkania samorządów powiatu kościerskiego. Konwenty samorządowe, podczas których uzgadniane są najważniejsze sprawy odbywają się każdego miesiąca. Tym razem w programie obrad znajdowało się wiele ważnych spraw dotyczących rozwoju gospodarczego i planowania strategicznego.
Zdjęcie
2012-09-19 09:56:56
W związku z przyznawaniem stypendium Burmistrz Miasta Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny informujemy, że wprowadzono zmiany w regulaminie. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci mogą składać wnioski do 5 października.
Zdjęcie
2012-09-18 08:01:21
13 października br. już po raz osiemnasty odbędą się Kościerskie Biegi Uliczne. Tradycyjnie organizatorzy imprezy (KUKS Remus oraz CKiS Kościerzyna) przygotowali szereg atrakcji. Głównymi wydarzeniami będą oczywiście biegi młodzieżowe (w 10 kategoriach) oraz bieg główny na dystansie 5 km. Zapraszamy serdecznie do udziału wszystkich amatorów biegania, tym bardziej, że udział w naszej imprezie jest bezpłatny. Każdy startujący zawodnik powinien otrzymać słodki upominek, natomiast po ukończeniu biegu głównego medal!
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 718133 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget