Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2012-08-31 09:14:19
W sobotni wieczór, 1 września do Kościerzyny po kilku latach ponownie zawita pociąg retro, prowadzony przez parowóz Ol49-69. Jego trasa biegnie z Poznania przez Tczew do Gdyni a następnie przez Kościerzynę z powrotem do Poznania. Planowo, przyjazd na stację kolejową nastąpi o godzinie 20.00. Po przyjeździe nastąpi około godzinny postój, połączony z nawadnianiem parowozu. Z tej okazji Muzeum Kolejnictwa zaprasza do bezpłatnego zwiedzania, połączonego z możliwością obejrzenia z bliska czynnej lokomotywy parowej!
Zdjęcie
2012-08-31 08:00:24
W dniu 29 sierpnia br. odbyła się XXXIII sesja Rady Miasta Kościerzyna. Podczas obrad radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Przedstawiono też informacje z przygotowania szkół miejskich do nowego roku szkolnego 2012-2013.
Zdjęcie
2012-08-30 11:58:49
Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów".
Zdjęcie
2012-08-30 09:55:28
Nad jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie przez cały sezon letnich wakacji odbywała się już po raz siedemnasty bezpłatna nauka pływania. Wielki, nie strudzony miłośnik bezpiecznego wypoczynku nad wodą - Romuald Wołodźko nauczył kilka tysięcy młodych ludzi z Kościerzyny i okolic bezpiecznie poruszać się w wodzie. Jak sam mówi osoby, które zdobyły kartę pływacką potrafią pływać wieloma stylami. Wszyscy kursanci podzieleni byli na kilka grup, gdzie każda grupa prezentowała odpowiedni poziom pływania. Dzięki takiej formie prowadzenia zajęć w każdej chwili można było dołączyć do uczestników nauki pływania.
Zdjęcie
2012-08-29 07:32:45
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem.
Zdjęcie
2012-08-28 13:12:33
W Muzeum Ziemi Kościerskiej powstaje nowa ekspozycja stała. Poświęcona będzie jednemu z najbardziej znamiennych zjawisk w historii Pomorza i Kaszub – ruchowi młodokaszubskiemu. Przełom XIX i XX wieku był czasem aktywnej działalności młodej inteligencji kaszubsko-pomorskiej, w celu uchronienia rodzimych tradycji kulturowych i językowych Kaszubów. Okres ten charakteryzował się rozwojem piśmiennictwa poświęconego sprawom regionu. Wspomnieć należy tu zarówno o rozprawach naukowych jak i literaturze pięknej, nawiązującej do miejscowych tradycji i silnie czerpiącej z kaszubskiego folkloru.
Zdjęcie
2012-08-28 12:32:04
W dniach 25-26 sierpnia br. odbyła się na lotnisku w Kornem impreza historyczno-archeologiczna, w której uczestniczyli miłośnicy „żywej historii i archeologii”. Podczas dwudniowej imprezy na terenie lotniska swoje obozowisko rozbili „potomkowie” średniowiecznych ludów północnej i wschodniej Europy żyjący przez miniony weekend tak jak ich przodkowie.
Zdjęcie
2012-08-24 17:18:12
Z przyjemnością informujemy, iż wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego Gminy Bytów, Miasta Kościerzyna, Gminy Miasta Lęborka i Powiatu Kartuskiego pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” przeszedł pozytywnie kolejny, po ocenie formalnej i wykonalności, etap konkursu, tj. ocenę strategiczną. Wniosek został przekazany pod obrady Zarządu Województwa Pomorskiego, uzyskując rekomendację do dofinansowania w pełnej wnioskowanej kwocie, tj. 12 020 901 zł.
Zdjęcie
2012-08-24 13:33:05
Już jutro rozpoczynają się I Spotkania z Historią i Archeologią. Impreza organizowana przez grupę rekonstrukcyjną NIFLHEIM (Kościerzyna-Łubiana), odtwarzającą kulturę materialną Wikingów z okresu IX-X wieku, przy współpracy z Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz Gminą Kościerzyna (Zakład Sportu Kultury i Turystyki). Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało ok. 100 odtwórców wczesnego średniowiecza (Wikingów, Słowian) z całego Pomorza, którzy na okres weekendu przeniosą okolice Kornego o 1000 lat wstecz. Impreza potrwa do niedzieli. Zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 850094 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget