Strona z portalu

  / Urząd / Inne / Wybory uzupełniające
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa


MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W KOŚCIERZYNIE

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16.03.2015 r.

Zestawienie wyników wyborczych w okręgu wyborczym nr 20 w Kościerzynie - wybory uzupełniające

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kościerzyna - 15.03.2015

Protokół wyników głosowania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10.wybory uzupełniające 15.03.2015

 


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kościerzyna w okręgu wyborczym nr 20 zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r.

Kto może głosować w wyborach uzupełniających - ZOBACZ

OBWIESZCZENIE  WOJEWODY  POMORSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kościerzyna w okręgu wyborczym Nr 20

ZARZĄDZENIE  WOJEWODY  POMORSKIEGO  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kościerzyna w okręgu wyborczym Nr 20  

KALENDARZ  WYBORCZY  WYBORÓW  UZUPEŁNIAJACYCH - kalendarz

INFORMACJA  KOMISARZA  WYBORCZEGO W  GDAŃSKU  w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających

INFORMACJA  KOMISARZA  WYBORCZEGO  W  GDAŃSKU  w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie powoływanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kościerzyna w okręgu wyborczym Nr 20 zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerze stałego obwodu głosowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie granic okręgu wyborczego nr 20 utworzonego na terenie Miasta Kościerzyna i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 15 marca 2015roku

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających samorządowych zarządzonych dla  okręgu wyborczego nr 20 na terenie Miasta Kościerzyna na dzień 15 marca 2015 r.


Wzory dokumentów do pobrania:

 • Zgłoszenie kandydatów na członka terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających
  Wersja PDF
  Wersja DOC
 • Zgłoszenie kandydatów na członka obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających
  Wersja PDF
  Wersja DOC
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na kandydowanie w wyborach uzupełniających
  Wersja PDF
  Wersja DOC
 • Oświadczenie kandydata – obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polski
  Wersja PDF
  Wersja DOC

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 8671 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget