Strona z portalu

  / Rada Seniorów / Rada Seniorów II kadencji / OGŁOSZENIE - wybory do Rady Seniorów
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
OGŁOSZENIE - wybory do Rady Seniorów
Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVI/287/12 z dnia 24 października 2012 roku Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych do wzięcia udziału w spotkaniu – Forum Kościerskich Seniorów, którego celem będzie wybór dziewięciu przedstawicieli na II kadencję Rady Seniorów Miasta Kościerzyna.

Spotkanie odbędzie się dnia 17 lutego 2015 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej przy sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a. W celu dokonania rejestracji uczestników Forum organizacja proszona jest o zgłoszenie swoich przedstawicieli w Forum – max 2 osoby, na Formularzu rejestracyjnym, do dnia 13 lutego 2015 r. do godz. 1500 w Biurze Rady Miasta, ul. 3 Maja 9a w Kościerzynie, pok. nr 17, tel. 58 680 23 48, e-mail: rada@koscierzyna.gda.pl.

Osoby zarejestrowane posiadają czynne prawo wyborcze na Forum.

Osoby delegowane, które będą kandydowały do Rady Seniorów, zobowiązane są do przedłożenia w Biurze Rady Miasta, przed rozpoczęciem Forum, pisemnego Upoważnienia wystawionego przez Zarząd organizacji, uprawniającego do ubiegania się o mandat radnego Rady Seniorów. Upoważnienie jest tożsame z przyznaniem osobie delegowanej biernego prawa wyborczego. Wraz z Upoważnieniem kandydat składa podpisaną Zgodę na kandydowanie.

Zgodnie z zapisami cytowanej Uchwały Rady Miasta w skład Rady Seniorów Miasta Kościerzyna mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 rok życia.

Zgłoszenia delegatów oraz upoważnienia do kandydowania do Rady Seniorów należy dokonać wyłącznie na drukach przygotowanych przez Urząd Miasta dostępnych
w Biurze Rady UM oraz na stronie internetowej www.miastokoscierzyna.pl w zakładce RADA SENIORÓW.

Pobierz:

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6649 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget