Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / X Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 29 kwiecień 2015 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Sesja Rady Miasta Nr X
29 kwietnia 2015 roku

Zaproszenie na Sesję
Wniosek Burmistrza z dnia 22 kwietnia 2015
Wniosek Burmistrza z dnia 24 kwietnia 2015

 

Część I.          
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z VIII sesji.

- lista obecności  
- przyjęty porządek obrad
- protokół z VIII sesji


Część II.         
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady -
prezentacja burmistrza


Część III.        
Finanse miasta.

a)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/438/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmienionej uchwałami Nr LXXIV/547/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2014r. i Nr VII/25/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r. - X/53/15

b) Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie - X/54/15
- prezentacja KOSEKOc) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok - X/55/15

d) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - X/56/15

e) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia zmienionej uchwałą Nr LXIII/463/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2014r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia - X/57/15

Część IV.        
Gospodarka nieruchomościami miejskimi

f) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 159/7 i 483, położonych w obrębie 05 miasta Kościerzyna - X/58/15

g) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego - X/59/15

h) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego - X/60/15

i) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej - X/61/15

j) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 171/18 i 179/35, położonych w obrębie 03 miasta Kościerzyna - X/62/15

k) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu nr 179/47, położonej przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - X/63/15 

Część V.        
Pozostałe uchwały

l)  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - X/64/15

m) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody - X/65/15

n) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Mazurka Dąbrowskiego do kategorii dróg gminnych - X/66/15


Część VII.       
Sprawozdania

  • Raport z monitoringu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna” - prezentacja SEAP

Część VIII.      
Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.


Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6529 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget