Strona z portalu

  / Urząd / AZBESTOWE ABC
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

www.wfos.gdansk.pl

 

Nazwa zadania:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Kościerzyna – edycja 2016”

 

Planowany koszt kwalifikowany zadania:                  16.378,00 zł

Kwota przyznanej dotacji:                                        13.920,00 zł

a)   ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW:      8.189,00 zł

b)   ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku:        5.731,00 zł

Opis zadania:

Rok 2016 jest dziesiątym rokiem realizacji Programu usuwania azbestu z terenu miasta Kościerzyna. W bieżącym roku zgłoszono do udziału w Programie 10  budynków mieszkalnych oraz 5 budynków gospodarczych. Dwa budynki są własnością wspólnot mieszkaniowych (domy wielorodzinne), a trzynaście budynków jest własnością osób prywatnych (8 domów jednorodzinnych i 5 budynków gospodarczych (stodoła garaż, chlew). Zdemontowane materiały zawierające azbest zostaną na zlecenie Gminy Miejskiej odebrane, przetransportowane i zutylizowane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

Więcej informacji na temat azbestu i zadania:

PODSTAWOWE INFORMACJE O AZBEŚCIE

SZKODLIWE DZIAŁANIE  AZBESTU

AZBESTOWE ARCHIWUM

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta Kościerzyna w 2017 roku

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6127 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget