Strona z portalu

  / Urząd / Inne / KOŚCIERSKIE ZABYTKI / Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kościerzyna
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

Zestawienie zabytków nieruchomych wpisanych  do Gminnej Ewidencji Zabytków

miasta Kościerzyna wg adresów i dat powstania

 

LP.

ULICA

OBIEKT / obecna funkcja

WIEK

DATA powstania

1.

Długa 1 - zobacz kartę

dom mieszkalny /mieszk.- usługi; sklep

XIX

1880

2.

Długa 2- zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.- usługi; sklep

XIX

1880

3.

Długa 3 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.-usługi; sklep

XIX

1880

4.

Długa 4 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.-usługi; sklep

XIX

1880

5.

Długa 5 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XIX

1880

6.

Długa 6 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XIX

1861

7.

Długa 7 - zobacz kartę

dom mieszkalny

poł XIX

 

8.

Długa 9 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

XIX

1880

9.

Długa 12 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

XIX

1880

10.

Długa 13 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

XIX

1880

11.

Długa 14 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1880

12.

Długa 16 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

XX

1915

13.

Długa 17 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

poł XIX

 

14.

Długa 20 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1845

15.

Długa 21 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1880

 16.

Długa 22 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1844-5

 17.

Długa 23 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XIX

 

 18.

Długa 24-zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

XIX

1905

 19.

Długa 30 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XIX

1895

 20.

Długa 32 - zobacz kartę

budynek gospodarczy

XX

1900

 21.

Długa 32 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XX

1900

 22.

Długa 33 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

1poł XIX

 

 23.

Długa 34 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

k XIX

 

 24.

Długa 35 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; bar

1poł XIX

 

 25.

Długa 36 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

k XIX

 

 26.

Długa 38 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XX

1920

 27.

Długa 39 - zobacz kartę

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XX

1920

 28.

Dworcowa 1 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1834

 29.

Dworcowa 2 - zobacz kartę

budynek użyteczności publicznej / sąd

2 poł.XIX

ok. 1880

 30.

Dworcowa 3 - zobacz kartę

budynek użyteczności publicznej / bank

XX

1923

31.

Dworcowa 4 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1910

 32.

Dworcowa 6 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi

XX

1904

 33.

Dworcowa 9

dom mieszkalny

XX

1905

 34.

Dworcowa 11 - zobacz kartę

dom mieszkalny

k XIX

 

 35.

Dworcowa 15 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1895

 36.

Dworcowa 16 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1904

 37.

Dworcowa 17 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1899

 38.

Dworcowa 18 - zobacz kartę

budynekmieszkalny - (d. przychodnia lekarska PKP)

k XIX

 

 39.

Dworcowa 19 - zobacz kartę

dom (d. funkcje administr; urzędy)

XX

1900

 40.

Dworcowa 20 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1905

 41.

Dworcowa 22 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1906-7

 42.

Dworcowa 23 - zobacz

kartę

Zakład Energetyczny (d. elektrownia) obecnie budynek administracyjny i mieszkalny

p XX

 

 43.

Dworcowa 24 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1905

 44.

Dworcowa 24 - zobacz kartę

budynek gospodarczy

p XX

 

 45.

Dworcowa 25 - zobacz kartę

dom mieszkalny; urzędowy

k XIX

 

 46.

Dworcowa 26 - zobacz kartę

dom mieszkalny-d. dom noclegowy pracowników PKP

XX

1905

 47.

Dworcowa 28 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1905

 48.

Dworcowa 30 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1905

 49.

Dworcowa 31 - zobacz kartę

biuro stacyjne przy dworcu PKP - zawiadowcy

XX

1910

 50.

Dworcowa 32 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

 

 51.

Dworcowa 32 - zobacz kartę

budynek gospodarczy

XX

lata 30

 52.

Dworcowa 33 - zobacz kartę

Zespół dworca kolejowego w skład którego wchodzą: 1. Budynek dworca wraz z wiatą peronową wzdłuż elewacji wschodniej budynku;
2. Magazyn \towarowy;
3. Szalet dworcowy;
4. Działka o nr ewid. 167/28, na której zespół jest usytuowany.


XIX

1890

 53.

Dworcowa 34 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1932

 54.

Dworcowa 36 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1932

 55.

Dworcowa 38 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1932

 56.

Dworcowa 40 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

 

 57.

Dworcowa 42 - zobacz kartę

budynek dawnej Okręgowej S-ni Mleczarskiej

1ćw. XX

 

58.

Dworcowa - zobacz kartę

wieża ciśnień (obecnie ul. Mestwina II)

XX

 

 59.

Gdańska 2 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi;sklep

XX

1910

 60.

Gdańska 3 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi;sklep

XX

1910

 61.

Gdańska 4 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi;sklep

XX

1900

 62.

Gdańska 7 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1910

 63.

Gdańska 8 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi

XX

1910

 64.

Gdańska 9 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

1890

 65.

Gdańska 13 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

k XIX

 

 66.

Gdańska 14 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1910

 67.

Gdańska 16 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1900

 68.

Gdańska 17 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

 

69.

Gdańska 19 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

1890

 70.

Gdańska 20 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

 

 71.

Gdańska 21 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

 

 72.

Kapliczna 1 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1910

 73.

Kapliczna 2 - zobacz kartę

dawniej plebania ewangelicka, ob. dom mieszkalny

XIX

1830

 74.

Kapliczna 4 - zobacz kartę

d. szpital ewangelicki - ob. mieszkalny

2ćw. XX

 

 75.

Kapliczna 5 - zobacz kartę

d. Budynek Odlewni Państwowego Ośrodka Maszyn, ob. Usługi

XIX

1897

 76.

Kapliczna 5 - zobacz kartę

budynek przemysłowy dawny warsztat, obecnie usługi

p XX

 

 77.

Kapliczna 6 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1905

 78.

Kapliczna 8 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

79.

Kapliczna 9 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1907

 80.

Kapliczna 10 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1890

81.

Kapliczna 12 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1880

82.

Kapliczna 12

budynek gospodarczy

XIX

1890

 83.

Kapliczna 13 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1900

 84.

Kapliczna 14 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1905

 85.

Kapliczna 15 - zobacz kartę

klasztor Zgromadzenia SS.Elżbietanek

XIX

1893

86.

Kapliczna 16 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1880

 87.

Kapliczna 16 - zobacz kartę

budynek gospodarczy

poł XIX

 

 88.

Kapliczna 17 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1892

 89.

Kapliczna 18 - zobacz kartę

dom mieszkalny

poł XIX

 

 90.

Kapliczna 19 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1920

 91.

Kapliczna ob. Markubowo - zobacz kartę

kaplica cmentarna pw. św. Barbary

XIX

1883

92.

Kapliczna ob. Markubowo - zobacz kartę

Cmentarz przy kaplicy; układ zieleni

XIX/XX

 

 93.

Kartuska 2 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1920

 94.

Kartuska 3 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1920

 95.

Kartuska 4 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

l.30

 96.

Kartuska 28/30 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1909

 97.

Klasztorna 2 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1905

98.

Klasztorna 4 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1905

99.

Kościelna 1 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1900

 100.

Kościelna 2 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi

XIX

1890

 101.

Kościelna 5 - zobacz kartę

1. parafialny kościół pw. Św. Trójcy

2. teren nieistniejącego cmentarza kościelnego, obecnie teren przykościelny wokół kościoła pw. Św. Trójcy wraz z otaczającym go murem kamiennym

3. działka o nr geodezyjnym 71, na ktrórej usytuowane są wymienione zabytki.

XX

1914-7

 102.

Kościelna 8 - zobacz kartę

dom mieszkalny-rozebrany, a nast. zrekonstruowany

XIX

 

 103.

Kościelna 11 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1890

 104.

Kościelna 13 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1880

 105.

Kościelna 14 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi

XIX

1880

 106.

Kościelna 15 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1880

 107.

Kościuszki 4 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1898

 108.

Kościuszki 6/8 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 109.

Kościuszki 10 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1915

 110.

Kościuszki 14 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

 

 111.

Kościuszki 16/18 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1890

 112.

Kościuszki 26-28 - zobacz kartę

dom mieszkalny

20

1915

 113.

Kościuszki 32

dom mieszkalny

k XIX

 

 114.

Kościuszki 36 - zobacz kartę

dom mieszkalny

k XIX

 

 115.

Kowalska 1 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1915

 116.

Lipowa 1 - zobacz kartę

dom mieszkalny wielorodzinny

XX

ok. 1940

 117.

Lipowa 2 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1906

 118.

Lipowa 3 - zobacz kartę

dom mieszkalny wielorodzinny

XX

ok. 1940

 119.

Lipowa 4-6 - zobacz kartę

dom mieszkalny

k XIX

 

 120.

Lipowa 8-10 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 121.

Lipowa 12/14 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 122.

Lipowa 16 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1905

 123.

3 Maja 3 - zobacz kartę

poczta

XX

 

 124.

3 Maja 4 - zobacz kartę

dom mieszkalny

2poł XIX

 

 125.

 Maja 6 - zobacz kartę

d. dom mieszkalny- ob. Urząd

XX

1937

 126.

3 Maja 7 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1925

 127.

3 Maja 8 - zobacz kartę

dom mieszkalny

k XIX

1890

 128.

3 Maja 8 - zobacz kartę

budynek gospodarczy

XX

1900

 129.

3 Maja 9a - zobacz kartę

Urząd Miasta budynek administracyjny

XX 1973r

 

 130.

3 Maja 9b - zobacz kartę

budynek administracyjny ZUS - zabytkowe piwnice,

XV

 

 131.

3 Maja 9c - zobacz kartę

Starostwo budynek administracyjny,

3ćw.XIX

 

 132.

3 Maja 11 - zobacz kartę

dom mieszkalny

4ćw. XIX

 

 133.

Mała Dworcowa 1 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 134.

Mała Dworcowa 3 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 135.

Mała Młyńska 1 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1937

 136.

Mała Młyńska 3 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1920

 137.

Mała Młyńska 5 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1920

 138.

8 Marca 1 - zobacz kartę

Zakład NMP Anielskiej - obecnie szkoła podstawowa i klasztor

XIX

1864

 139.

8 Marca - zobacz kartę

budynek gospodarczy I przy Zakładzie NMP Anielskiej

XIX

1888

 140.

8 Marca - zobacz kartę

budynek gospodarczy II

XIX

1865

 141.

8 Marca - zobacz kartę

budynek gospodarczy III przy Zakładzie NMP Anielskiej, obecnie usługi i sklep

2poł XIX

 

 142.

8 Marca - zobacz kartę

kaplica pw. MB Królowej Anielskiej przy Zakładzie SS Niepokalanek sanktuarium MB Bolesnej

XIX

1871

 143.

8 Marca 4 - zobacz kartę

dom kapelana przy NMP Anielskiej (Klasztor SS Niepokalanek)

XIX

1890

 144.

8 Marca 6-7 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 145.

8 Marca 13 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 146.

8 Marca 15 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 147.

8 Marca 17 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1907

 148.

8 Marca 18 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 149.

8 Marca 19-20 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1900

 150.

8 Marca 21 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1910

 151.

8 Marca 24 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1910

 152.

8 Marca 25 - zobacz kartę

dom mieszkalny

k XIX

 

 153.

8 Marca 29 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 154.

8 Marca 34 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

p XX

 

 155.

8 Marca 35 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1909

 156.

8 Marca 36 - zobacz kartę

dom mieszkalny

k XIX

 

 157.

8 Marca 37 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1903

 158.

8 Marca 40 - zobacz kartę

dom mieszkalny i biura

XX

1900

 159.

8 Marca 44 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1915

 160.

8 Marca 45 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 161.

8 Marca 46 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1915

 162.

8 Marca 47 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1890

 163.

8 Marca 48 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1910

 164.

Miodowa 10 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1920

 165.

Miodowa 16 - zobacz kartę

dom mieszkalny

poł XIX

 

 166.

Miodowa 17 - zobacz kartę

dom mieszkalny (dawniej nr.16)

p XIX

 

 167.

Miodowa 18 - zobacz kartę

dom mieszkalny; kuźnia

XX

 

 168.

Miodowa 19 - zobacz kartę

warsztat rzemieślniczy - ob. usługi

k XIX

 

 169.

Miodowa 22 - zobacz kartę

budynek przemysłowy z kominem

XIX

1880

 170.

Młyńska 2 - zobacz kartę

dom mieszkalny

k XIX

 

 171.

Młyńska 6 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 172.

Młyńska 7 - zobacz kartę

dom mieszkalny

k XIX

 

 173.

Młyńska 8a - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 174.

Młyńska 11 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi

XX

1938

 175.

Młyńska 12 - zobacz kartę

dom mieszkalny

p XX

 

 176.

Młyńska 13 - zobacz kartę

budynek gospodarczy

k XIX

 

 177.

Młyńska 17 - zobacz kartę

dom mieszkalny

k XIX

 

 178.

Młyńska 19 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1915

 179.

Ogrodowa 3 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1890

 180.

Partyzantów 2 - zobacz kartę

dom mieszkalny

poł XIX

 

 181.

Partyzantów 2 - zobacz kartę

budynek gospodarczy

poł XIX

 

 182.

Partyzantów 5 - zobacz kartę

dom mieszkalny

1poł XIX

 

 183.

Partyzantów 9 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XIX

1880

 184.

Piechowskiego 2/4 - zobacz kartę

dom mieszkalny (dawniej nr 20)

p XX

 

 185.

Przemysłowa 1 - zobacz kartę

dom mieszkalny, willa

p XX

 ok.1925

 186.

Przemysłowa 4 - zobacz kartę

młyn parowy, ob. Magazyn

p XX

1910

 187.

Ratuszowa - zobacz kartę

budynek gospodarczy; ob. kawiarnia

XIX

1880

 188.

Rynek 1 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; restauracja

k XIX

 

 189.

Rynek 2 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

1880

 190.

Rynek 3 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

1890

 191.

Rynek 4 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1905

 192.

Rynek 5 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1900

 193.

Rynek 6 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; bar

XX

1904

 194.

Rynek 7 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

k XIX

 

 195.

Rynek 9 - zobacz kartę

ratusz- ob. Muzeum Ziemi Kościerskiej

XIX

1843

 196.

Rynek 10 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

1905

 197.

Rynek 11 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1907

 198.

Rynek 12 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1904

 199.

Rynek 13 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; restauracja

XX

1905

 200.

Rynek 14 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

k XIX

 

 201.

Rynek 15 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

k XIX

 

 202.

Rynek 15 - zobacz kartę

budynek gospodarczy I w zespole przy ul, Rynkowej

poł XIX

 

 203.

Rynek 16 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

k XIX

 

 204.

Rynek 16 - zobacz kartę

budynek gospodarczy II w zespole przy ul, Rynkowej -działka 1 Maja 16

XX

1920

 205.

Rynek 17 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1906

 206.

Rynek 18 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1906

 207.

Rynek 19 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; apteka, sklep

XIX

1890

 208.

Rynek 20 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1900

 209.

Rynek 21 - zobacz kartę

dom mieszkalny; biblioteka

2poł XIX

 

 210.

Rynek 22 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1925

 211.

Słodowa 2 - zobacz kartę

budynek gospodarczy;

p XX

 

 212.

Strzelecka 1 - zobacz kartę

budynek Gimnazjum Męskiego - ob. szkoła podstawowa

XIX

1894

 213.

Strzelecka 2 - zobacz kartę

dom mieszkalny przy Gimnazjum Męskim -  szkoła podstawowa

XX

1911

 214.

Strzelecka 3 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1910

 215.

Strzelecka 27 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1907

 216.

Strzelecka 29 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1907

 217.

Strzelecka 31 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1937

 218.

Strzelecka 36 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

p XX

 

 219.

Strzelecka - zobacz kartę

aleja jaworowa z aleją drzew przy drodze do dawnego cmentarza żydowskiego

XIX

 

 220.

Strzelnica 1 - zobacz kartę

leśniczówka

XX

1910

 221.

Strzelnica 1st - zobacz kartę

stajnia przy leśniczówce

XX

1910

 222.

Strzelnica - zobacz kartę

rezerwat dębów „Strzelnica”

p. XIX

 

 223.

Spichlerzowa 2 - zobacz kartę

budynek gospodarczy; magazyn PSS

XIX

1880

 224.

Sikorskiego 2 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

1901

 225.

Sikorskiego 3 - zobacz kartę

Zespół Szkół Zawodowych

XX

1915

 226.

Sikorskiego 4 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1904

 227.

Sikorskiego 5 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1939

 228.

Sikorskiego 12 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1915

 229.

Sikorskiego 13 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XIX

1891

 230.

Sikorskiego 14 - zobacz kartę

dom mieszkalny

XX

 

 231.

Sikorskiego

osiedle domów (bloki poniemieckie)

XX

ok.1940

 232.

Świętojańska 1 - zobacz kartę

dom  mieszkalny;usługi

XX

1910

 233.

Świętojańska 4 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1900

 234.

Świętojańska 5 - zobacz kartę

dom - oddział dziecięcy szpitala

XX

1900

 235.

Świętojańska 6 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

poł XIX

 

 236.

Świętojańska 6a - zobacz kartę

dom  mieszkalny

p XX

 

 237.

Świętojańska 8 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

3ćw. XIX

 

 238.

Świętojańska 9 - zobacz kartę

dom  mieszkalny połączony ze stodołą

poł XIX

1880

 239.

Świętojańska 10 - zobacz kartę

kościół parafialny pw. Zmartwychwstania Pańskiego

XIX

1893

 240.

Świętojańska 10 - zobacz kartę

plebania przy kościele

XIX

1887

 241.

Świętojańska 14 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1900

 242.

Świętojańska 17 - zobacz kartę

dom  mieszkalny; usługi

XIX

1899

 243.

Świętojańska 18 - zobacz kartę

dom  mieszkalny; usługi

XIX

1880

 244.

Świętojańska 19 - zobacz kartę

dom  mieszkalny; usługi

k XIX

 

 245.

Świętojańska 20 - zobacz kartę

dom  mieszkalny; usługi

XIX

1880

 246.

Świętojańska 21 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1924

 247.

Tkaczyka 1 - zobacz kartę

Budynek administracyjny

4ćw.XIX

 

 248.

Tkaczyka 2 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

1ćw.XIX

 

 249.

Tkaczyka 3 - zobacz kartę

łazienki miejskie

p XX

 

 250.

Tkaczyka 13 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1900

 251.

Tkaczyka I g - zobacz kartę

budynek gospodarczy I

p XX

 

 252.

Tkaczyka IIg - zobacz kartę

budynek gospodarczy II

poł XIX

 

 253.

Tkaczyka IIIg - zobacz kartę

budynek gospodarczy III

XIX

 

 254.

Traugutta 3 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XIX

1890

 255.

Traugutta 7 - zobacz kartę

dom  mieszkalny-Seminarium Nauczycielskiego - ob. Kuratorium, ZNP

XX

1905

 256.

Wodna 2 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

k XIX

 

 257.

Wodna 2g - zobacz kartę

budynek gospodarczy

2poł XIX

 

 258.

Wodna 3 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1915

 259.

Wodna 10 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

p XX

 

 260.

Wodna 12 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

 XX

 

 261.

Wodna 13 - zobacz kartę

dom  mieszkalny; usługi

p XX

1900

 262.

Wodna 16 -zobacz kartę

dom  mieszkalny

k XIX

 

 263.

Wodna 17 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

p XX

 

 264.

Wodna 18 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

k XIX

 

 265.

Wodna 19 - zobacz kartę

dom mieszkalny; usługi

XX

 

 266.

Wybickiego 1 - zobacz kartę

dawne Seminarium Nauczycielskie, ob. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2

XIX

1878

 267.

Wybickiego 1 - zobacz kartę

sala gimnastyczna d. Seminarium Nauczycielskiego

XIX

1880

 268.

Wybickiego - zobacz kartę

park w zespole d. Seminarium Nauczycielskiego

4ćw. XIX

 

 269.

Wybickiego 8 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XIX

1890

 270.

Wybickiego 12 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1927

 271.

Wybickiego 14 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XX

1927

 272.

Wybickiego 16 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

p XX

 

 273.

Zgromadzenia Księży  Zmartwychwstańców 2 - zobacz kartę

Komisariat Policji (d. MO)

XX

1910

 274.

Źródlana 1 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

p XX

1900

 275.

Źródlana 2 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

1ćw. XIX

 

 276.

Źródlana 3 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XIX

1890

 277.

Źródlana 4 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

3ćw. XIX

 

 278.

Źródlana 5 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

3ćw. XIX

 

 279.

Źródlana 6 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

XIX

1890

 280.

Źródlana 7 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

poł XIX

 

 281.

Źródlana 8 - zobacz kartę

dom  mieszkalny

k XIX

 

 282.

Śródmieście

Układ urbanistyczny m. Kościerzyny

XIV

 

 283.

Towarowa 7

Zespół parowozowni

        XX

1929

 284.

Dworcowa 33

Dwa historyczne perony dworca kolejowego

k XIX

 

 285.

Ogrodowa 2

Dom mieszkalny

XIX/XX

 

286.

Jeziorna 6

Dom mieszkalny

 

1930

287. Jeziorna 17 Dom mieszkalny   1932
288. Jeziorna 19 Dom mieszkalny   1932

 

Zakończono na 288 pozycji, z tego wykreślono budynki rozebrane -20 poz.; pozostało 268 poz.

Wygrubieniem w kolorze czerwonym zaznaczono obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego

Przekreślone zostały obiekty nie istniejące i wykreślone z rejestru zabytków województwa pomorskiego (kolor czerwony) oraz wykreślone z wykazu Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (kolor czarny)

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 3432 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget