Strona z portalu

  / Urząd / Inne / KOŚCIERSKIE ZABYTKI / Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kościerzyna
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

LP.

ULICA

OBIEKT / obecna funkcja

WIEK

DATA powstania

 

Długa 1

dom mieszkalny /mieszk.- usługi; sklep

XIX

1880

 

Długa 2

dom mieszkalny / mieszk.- usługi; sklep

XIX

1880

 

Długa 3

dom mieszkalny / mieszk.-usługi; sklep

XIX

1880

 

Długa 4

dom mieszkalny / mieszk.-usługi; sklep

XIX

1880

 

Długa 5

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XIX

1880

 

Długa 6

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XIX

1861

 

Długa 7

dom mieszkalny

poł XIX

 

 

Długa 9

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

XIX

1880

 

Długa 12

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

XIX

1880

 

Długa 13

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

XIX

1880

 

Długa 14

dom mieszkalny

XIX

1880

 

Długa 16

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

XX

1915

 

Długa 17

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

poł XIX

 

 

Długa 20

dom mieszkalny

XIX

1845

 

Długa 21

dom mieszkalny

XIX

1880

 

Długa 22

dom mieszkalny

XIX

1844-5

 

Długa 23

dom mieszkalny

p XIX

 

 

Długa 24

dom mieszkalny / mieszk.; usługi

XIX

1905

 

Długa 30

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XIX

1895

 

Długa 32

budynek gospodarczy

XX

1900

 

Długa 32

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XX

1900

 

Długa 33

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

1poł XIX

 

 

Długa 34

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

k XIX

 

 

Długa 35

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; bar

1poł XIX

 

 

Długa 36

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

k XIX

 

 

Długa 38

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XX

1920

 

Długa 39

dom mieszkalny / mieszk.; usługi; sklep

XX

1920

 

Dworcowa 1

dom mieszkalny

XIX

1834

 

Dworcowa 2

budynek użyteczności publicznej / sąd

2 poł.XIX

ok. 1880

 

Dworcowa 3

budynek użyteczności publicznej / bank

XX

1923

 

Dworcowa 4

dom mieszkalny

XX

1910

 

Dworcowa 6

dom mieszkalny; usługi

XX

1904

 

Dworcowa 9

dom mieszkalny

XX

1905

 

Dworcowa 11

dom mieszkalny

k XIX

 

 

Dworcowa 15

dom mieszkalny

XIX

1895

 

Dworcowa 16

dom mieszkalny

XIX

1904

 

Dworcowa 17

dom mieszkalny

XIX

1899

 

Dworcowa 18

budynekmieszkalny - (d. przychodnia lekarska PKP)

k XIX

 

 

Dworcowa 19

dom (d. funkcje administr; urzędy)

XX

1900

 

Dworcowa 20

dom mieszkalny

XX

1905

 

Dworcowa 22

dom mieszkalny

XX

1906-7

 

Dworcowa 23

Zakład Energetyczny (d. elektrownia) obecnie budynek administracyjny i mieszkalny

p XX

 

 

Dworcowa 24

dom mieszkalny

XX

1905

 

Dworcowa 24

budynek gospodarczy

p XX

 

 

Dworcowa 25

dom mieszkalny; urzędowy

k XIX

 

 

Dworcowa 26

dom mieszkalny-d. dom noclegowy pracowników PKP

XX

1905

 

Dworcowa 28

dom mieszkalny

XX

1905

 

Dworcowa 30

dom mieszkalny

XX

1905

 

Dworcowa 31

biuro stacyjne przy dworcu PKP - zawiadowcy

XX

1910

 

Dworcowa 32

dom mieszkalny

XX

 

 

Dworcowa 32

budynek gospodarczy

XX

lata 30

 

Dworcowa 33

dworzec kolejowy

XIX

1890

 

Dworcowa 34

dom mieszkalny

XX

1932

 

Dworcowa 36

dom mieszkalny

XX

1932

 

Dworcowa 38

dom mieszkalny

XX

1932

 

Dworcowa 40

dom mieszkalny

XX

 

 

Dworcowa 42

budynek dawnej Okręgowej S-ni Mleczarskiej

1ćw. XX

 

 

Dworcowa

wieża ciśnień (obecnie ul. Mestwina II)

XX

 

 

Gdańska 2

dom mieszkalny; usługi;sklep

XX

1910

 

Gdańska 3

dom mieszkalny; usługi;sklep

XX

1910

 

Gdańska 4

dom mieszkalny; usługi;sklep

XX

1900

 

Gdańska 7

dom mieszkalny

XX

1910

 

Gdańska 8

dom mieszkalny; usługi

XX

1910

 

Gdańska 9

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

1890

 

Gdańska 13

dom mieszkalny; usługi; sklep

k XIX

 

 

Gdańska 14

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1910

 

Gdańska 16

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1900

 

Gdańska 17

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

 

 

Gdańska 19

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

1890

 

Gdańska 20

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

 

 

Gdańska 21

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

 

 

Kapliczna 1

dom mieszkalny

XX

1910

 

Kapliczna 2

dawniej plebania ewangelicka, ob. dom mieszkalny

XIX

1830

 

Kapliczna 4

d. szpital ewangelicki - ob. mieszkalny

2ćw. XX

 

 

Kapliczna 5

d. Budynek Odlewni Państwowego Ośrodka Maszyn, ob. Usługi

XIX

1897

 

Kapliczna 5

budynek przemysłowy dawny warsztat, obecnie usługi

p XX

 

 

Kapliczna 6

dom mieszkalny

XX

1905

 

Kapliczna 8

dom mieszkalny

p XX

 

 

Kapliczna 9

dom mieszkalny

XX

1907

 

Kapliczna 10

dom mieszkalny

XIX

1890

 

Kapliczna 12

dom mieszkalny

XIX

1880

 

Kapliczna 12

budynek gospodarczy

XIX

1890

 

Kapliczna 13

dom mieszkalny

XX

1900

 

Kapliczna 14

dom mieszkalny

XX

1905

 

Kapliczna 15

klasztor Zgromadzenia SS.Elżbietanek

XIX

1893

 

Kapliczna 16

dom mieszkalny

XIX

1880

 

Kapliczna 16

budynek gospodarczy

poł XIX

 

 

Kapliczna 17

dom mieszkalny

XIX

1892

 

Kapliczna 18

dom mieszkalny

poł XIX

 

 

Kapliczna 19

dom mieszkalny

XX

1920

 

Kapliczna ob. Markubowo

kaplica cmentarna pw. św. Barbary

XIX

1883

 

Kapliczna ob. Markubowo

Cmentarz przy kaplicy; układ zieleni

XIX/XX

 

 

Kartuska 2

dom mieszkalny

XX

1920

 

Kartuska 3

dom mieszkalny

XX

1920

 

Kartuska 4

dom mieszkalny

XX

l.30

 

Kartuska 28/30

dom mieszkalny

XX

1909

 

Klasztorna 2

dom mieszkalny

XX

1905

 

Klasztorna 4

dom mieszkalny

XX

1905

 

Kościelna 1

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1900

 

Kościelna 2

dom mieszkalny; usługi

XIX

1890

 

Kościelna 5

kościół parafialny pw. Św. Trójcy

XX

1914-7

 

Kościelna 8

dom mieszkalny-rozebrany, a nast. zrekonstruowany

XIX

 

 

Kościelna 11

dom mieszkalny

XIX

1890

 

Kościelna 13

dom mieszkalny

XIX

1880

 

Kościelna 14

dom mieszkalny; usługi

XIX

1880

 

Kościelna 15

dom mieszkalny

XIX

1880

 

Kościuszki 4

dom mieszkalny

XIX

1898

 

Kościuszki 6/8

dom mieszkalny

p XX

 

 

Kościuszki 10

dom mieszkalny

XX

1915

 

Kościuszki 14

dom mieszkalny

XX

 

 

Kościuszki 16/18

dom mieszkalny

XIX

1890

 

Kościuszki 26-28

dom mieszkalny

20

1915

 

Kościuszki 32

dom mieszkalny

k XIX

 

 

Kościuszki 36

dom mieszkalny

k XIX

 

 

Kowalska 1

dom mieszkalny

XX

1915

 

Lipowa 1

dom mieszkalny wielorodzinny

XX

ok. 1940

 

Lipowa 2

dom mieszkalny

XX

1906

 

Lipowa 3

dom mieszkalny wielorodzinny

XX

ok. 1940

 

Lipowa 4-6

dom mieszkalny

k XIX

 

 

Lipowa 8-10

dom mieszkalny

p XX

 

 

Lipowa 12/14

dom mieszkalny

p XX

 

 

Lipowa 16

dom mieszkalny

XX

1905

 

3 Maja 3

poczta

XX

 

 

3 Maja 4

dom mieszkalny

2poł XIX

 

 

 Maja 6

d. dom mieszkalny- ob. Urząd

XX

1937

 

3 Maja 7

dom mieszkalny

XX

1925

 

3 Maja 8

dom mieszkalny

k XIX

1890

 

3 Maja 8

budynek gospodarczy

XX

1900

 

3 Maja 9a

Urząd Miasta budynek administracyjny,

XX 1973r

 

 

3 Maja 9b

budynek administracyjny ZUS - zabytkowe piwnice,

XV

 

 

3 Maja 9c

Starostwo budynek administracyjny,

3ćw.XIX

 

 

3 Maja 11

dom mieszkalny

4ćw. XIX

 

 

Mała Dworcowa 1

dom mieszkalny

p XX

 

 

Mała Dworcowa 3

dom mieszkalny

p XX

 

 

Mała Młyńska 1

dom mieszkalny

XX

1937

 

Mała Młyńska 3

dom mieszkalny

XX

1920

 

Mała Młyńska 5

dom mieszkalny

XX

1920

 

8 Marca 1

Zakład NMP Anielskiej - obecnie szkoła podstawowa i klasztor

XIX

1864

 

8 Marca

budynek gospodarczy I przy Zakładzie NMP Anielskiej

XIX

1888

 

8 Marca

budynek gospodarczy II

XIX

1865

 

8 Marca

budynek gospodarczy III przy Zakładzie NMP Anielskiej, obecnie usługi i sklep

2poł XIX

 

 

8 Marca

kaplica pw. MB Królowej Anielskiej przy Zakładzie SS Niepokalanek sanktuarium MB Bolesnej

XIX

1871

 

8 Marca 4

dom kapelana przy NMP Anielskiej (Klasztor SS Niepokalanek)

XIX

1890

 

8 Marca 6-7

dom mieszkalny

p XX

 

 

8 Marca 13

dom mieszkalny

p XX

 

 

8 Marca 15

dom mieszkalny

p XX

 

 

8 Marca 17

dom mieszkalny

XX

1907

 

8 Marca 18

dom mieszkalny

p XX

 

 

8 Marca 19-20

dom mieszkalny

XX

1900

 

8 Marca 21

dom mieszkalny

XX

1910

 

8 Marca 24

dom mieszkalny

XX

1910

 

8 Marca 25

dom mieszkalny

k XIX

 

 

8 Marca 29

dom mieszkalny

p XX

 

 

8 Marca 34

dom mieszkalny; usługi; sklep

p XX

 

 

8 Marca 35

dom mieszkalny

XX

1909

 

8 Marca 36

dom mieszkalny

k XIX

 

 

8 Marca 37

dom mieszkalny

XX

1903

 

8 Marca 40

dom mieszkalny i biura

XX

1900

 

8 Marca 44

dom mieszkalny

XX

1915

 

8 Marca 45

dom mieszkalny

p XX

 

 

8 Marca 46

dom mieszkalny

XX

1915

 

8 Marca 47

dom mieszkalny

XIX

1890

 

8 Marca 48

dom mieszkalny

XX

1910

 

Miodowa 10

dom mieszkalny

XX

1920

 

Miodowa 16

dom mieszkalny

poł XIX

 

 

Miodowa 17

dom mieszkalny (dawniej nr.16)

p XIX

 

 

Miodowa 18

dom mieszkalny; kuźnia

XX

 

 

Miodowa 19

warsztat rzemieślniczy - ob. usługi

k XIX

 

 

Miodowa 22

budynek przemysłowy z kominem

XIX

1880

 

Młyńska 2

dom mieszkalny

k XIX

 

 

Młyńska 6

dom mieszkalny

p XX

 

 

Młyńska 7

dom mieszkalny

k XIX

 

 

Młyńska 8a

dom mieszkalny

p XX

 

 

Młyńska 11

dom mieszkalny; usługi

XX

1938

 

Młyńska 12

dom mieszkalny

p XX

 

 

Młyńska 13

budynek gospodarczy

k XIX

 

 

Młyńska 17

dom mieszkalny

k XIX

 

 

Młyńska 19

dom mieszkalny

XX

1915

 

Ogrodowa 3

dom mieszkalny

XIX

1890

 

Partyzantów 2

dom mieszkalny

poł XIX

 

 

Partyzantów 2

budynek gospodarczy

poł XIX

 

 

Partyzantów 5

dom mieszkalny

1poł XIX

 

 

Partyzantów 9

dom mieszkalny

XIX

1880

 

Piechowskiego 2/4

dom mieszkalny (dawniej nr 20)

p XX

 

 

Przemysłowa 1

dom mieszkalny, willa

p XX

 ok.1925

 

Przemysłowa 4

młyn parowy, ob. Magazyn

p XX

1910

 

Ratuszowa

budynek gospodarczy; ob. kawiarnia

XIX

1880

 

Rynek 1

dom mieszkalny; usługi; restauracja

k XIX

 

 

Rynek 2

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

1880

 

Rynek 3

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

1890

 

Rynek 4

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1905

 

Rynek 5

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1900

 

Rynek 6

dom mieszkalny; usługi; bar

XX

1904

 

Rynek 7

dom mieszkalny; usługi; sklep

k XIX

 

 

Rynek 9

ratusz- ob. Muzeum Ziemi Kościerskiej

XIX

1843

 

Rynek 10

dom mieszkalny; usługi; sklep

XIX

1905

 

Rynek 11

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1907

 

Rynek 12

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1904

 

Rynek 13

dom mieszkalny; usługi; restauracja

XX

1905

 

Rynek 14

dom mieszkalny; usługi; sklep

k XIX

 

 

Rynek 15

dom mieszkalny; usługi; sklep

k XIX

 

 

Rynek 15

budynek gospodarczy I w zespole przy ul, Rynkowej

poł XIX

 

 

Rynek 16

dom mieszkalny; usługi; sklep

k XIX

 

 

Rynek 16

budynek gospodarczy II w zespole przy ul, Rynkowej -działka 1 Maja 16

XX

1920

 

Rynek 17

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1906

 

Rynek 18

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1906

 

Rynek 19

dom mieszkalny; usługi; apteka, sklep

XIX

1890

 

Rynek 20

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1900

 

Rynek 21

dom mieszkalny; biblioteka

2poł XIX

 

 

Rynek 22

dom mieszkalny; usługi; sklep

XX

1925

 

Słodowa 2

budynek gospodarczy;

p XX

 

 

Strzelecka 1

budynek Gimnazjum Męskiego - ob. szkoła podstawowa

XIX

1894

 

Strzelecka 2

dom mieszkalny przy Gimnazjum Męskim -  szkoła podstawowa

XX

1911

 

Strzelecka 3

dom  mieszkalny

XX

1910

 

Strzelecka 27

dom  mieszkalny

XX

1907

 

Strzelecka 29

dom  mieszkalny

XX

1907

 

Strzelecka 31

dom  mieszkalny

XX

1937

 

Strzelecka 36

dom  mieszkalny

p XX

 

 

Strzelecka

aleja jaworowa z aleją drzew przy drodze do dawnego cmentarza żydowskiego

XIX

 

 

Strzelnica 1

leśniczówka

XX

1910

 

Strzelnica 1st

stajnia przy leśniczówce

XX

1910

 

Strzelnica

rezerwat dębów „Strzelnica”

p. XIX

 

 

Spichlerzowa 2

budynek gospodarczy; magazyn PSS

XIX

1880

 

Sikorskiego 2

dom mieszkalny

XX

1901

 

Sikorskiego 3

Zespół Szkół Zawodowych

XX

1915

 

Sikorskiego 4

dom  mieszkalny

XX

1904

 

Sikorskiego 5

dom  mieszkalny

XX

1939

 

Sikorskiego 12

dom  mieszkalny

XX

1915

 

Sikorskiego 13

dom  mieszkalny

XIX

1891

 

Sikorskiego 14

dom mieszkalny

XX

 

 

Sikorskiego

osiedle domów (bloki poniemieckie)

XX

ok.1940

 

Świętojańska 1

dom  mieszkalny;usługi

XX

1910

 

Świętojańska 4

dom  mieszkalny

XX

1900

 

Świętojańska 5

dom - oddział dziecięcy szpitala

XX

1900

 

Świętojańska 6

dom  mieszkalny

poł XIX

 

 

Świętojańska 6a

dom  mieszkalny

p XX

 

 

Świętojańska 8

dom  mieszkalny

3ćw. XIX

 

 

Świętojańska 9

dom  mieszkalny połączony ze stodołą

poł XIX

1880

 

Świętojańska 10

kościół parafialny pw. Zmartwychwstania Pańskiego

XIX

1893

 

Świętojańska 10

plebania przy kościele

XIX

1887

 

Świętojańska 14

dom  mieszkalny

XX

1900

 

Świętojańska 17

dom  mieszkalny; usługi

XIX

1899

 

Świętojańska 18

dom  mieszkalny; usługi

XIX

1880

 

Świętojańska 19

dom  mieszkalny; usługi

k XIX

 

 

Świętojańska 20

dom  mieszkalny; usługi

XIX

1880

 

Świętojańska 21

dom  mieszkalny

XX

1924

 

Tkaczyka 1

Budynek administracyjny

4ćw.XIX

 

 

Tkaczyka 2

dom  mieszkalny

1ćw.XIX

 

 

Tkaczyka 3

łazienki miejskie

p XX

 

 

Tkaczyka 13

dom  mieszkalny

XX

1900

 

Tkaczyka I g

budynek gospodarczy I

p XX

 

 

Tkaczyka IIg

budynek gospodarczy II

poł XIX

 

 

Tkaczyka IIIg

budynek gospodarczy III

XIX

 

 

Traugutta 3

dom  mieszkalny

XIX

1890

 

Traugutta 7

dom  mieszkalny-Seminarium Nauczycielskiego - ob. Kuratorium, ZNP

XX

1905

 

Wodna 2

dom  mieszkalny

k XIX

 

 

Wodna 2g

budynek gospodarczy

2poł XIX

 

 

Wodna 3

dom  mieszkalny

XX

1915

 

Wodna 10

dom  mieszkalny

p XX

 

 

Wodna 12

dom  mieszkalny

 XX

 

 

Wodna 13

dom  mieszkalny; usługi

p XX

1900

 

Wodna 16

dom  mieszkalny

k XIX

 

 

Wodna 17

dom  mieszkalny

p XX

 

 

Wodna 18

dom  mieszkalny

k XIX

 

 

Wodna 19

dom mieszkalny; usługi

XX

 

 

Wybickiego 1

dawne Seminarium Nauczycielskie, ob. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2

XIX

1878

 

Wybickiego 1

sala gimnastyczna d. Seminarium Nauczycielskiego

XIX

1880

 

Wybickiego

park w zespole d. Seminarium Nauczycielskiego

4ćw. XIX

 

 

Wybickiego 8

dom  mieszkalny

XIX

1890

 

Wybickiego 12

dom  mieszkalny

XX

1927

 

Wybickiego 14

dom  mieszkalny

XX

1927

 

Wybickiego 16

dom  mieszkalny

p XX

 

 

Zgromadzenia Księży  Zmartwychwstańców 2

Komisariat Policji (d. MO)

XX

1910

 

Źródlana 1

dom  mieszkalny

p XX

1900

 

Źródlana 2

dom  mieszkalny

1ćw. XIX

 

 

Źródlana 3

dom  mieszkalny

XIX

1890

 

Źródlana 4

dom  mieszkalny

3ćw. XIX

 

 

Źródlana 5

dom  mieszkalny

3ćw. XIX

 

 

Źródlana 6

dom  mieszkalny

XIX

1890

 

Źródlana 7

dom  mieszkalny

poł XIX

 

 

Źródlana 8

dom  mieszkalny

k XIX

 

 

Śródmieście

Układ urbanistyczny m. Kościerzyny

XIV

 

 

Towarowa 7

Zespół parowozowni

        XX

1929

 

Dworcowa 33

Dwa historyczne perony dworca kolejowego

k XIX

 

 

Ogrodowa 2

Dom mieszkalny

XIX/XX

 

 

Zakończono na 285 pozycji, z tego wykreślono budynki rozebrane - 11 poz.

Wygrubieniem w kolorze czerwonym zaznaczono obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego

Przekreślone zostały obiekty nie istniejące i wykreślone z rejestru zabytków województwa pomorskiego (kolor czerwony) oraz wykreślone z wykazu Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (kolor czarny)

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 2522 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget