Strona z portalu

  / Urząd / Honorowi Obywatele Miasta Kościerzyny / Prof. zw. dr hab. Edward Breza
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Prof. zw. dr hab. Edward Breza

Urodził się 24 września 1932 r. w Kaliszu (powiat kościerski) w rodzinie Józefa i Marty Gruchała. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej wsi, a ukończył ją w Lipuszu w roku 1948, w latach 1948–1951 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie, maturę zdał eksternistycznie w Poznaniu w 1953 r. W 1958 r. ukończył studia teologiczne  Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. Świadectwo Liceum Pedagogicznego uzyskał w roku 1961 w Liceum Pedagogicznym w Gdyni. Pracę zawodową rozpoczął w 1958 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościerzynie, następnie pracował  w Szkole Podstawowej w Dziemianach i Kaliskach. Studia zaoczne filologii polskiej ukończył w 1964 r. Odtąd był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Kościerzynie i instruktorem języka polskiego. Doktorat uzyskał w roku 1972 na Uniwersytecie Gdańskim, habilitował się w roku 1978, również na UG. W 1993 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Dodatkowo  pracował na stanowisku doc. etatowego, prof. nadzw. i prof. zw. w WSP w Bydgoszczy. W 2002 r. przechodzi na emeryturę, nadal kontynuuje jednak pracę w pomorskich uczelniach. Pełnił m.in. następujące funkcje: prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym UG, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, kierownika Zakładu Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki, przewodniczącego I Wydziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, redaktora Prac Językoznawczych UG, redaktora Rocznika Gdańskiego, członka Komitetu Redakcyjnego Onomasticów w Krakowie,  członka Międzynarodowego Komitetu Onomastycznego w Lowanium (Belgia), przewodniczącego Podkomisji Antroponimicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, przewodniczącego Komisji Oświaty przy Zarządzie Głównym ZK-P (opracował program nauczania gramatyki kaszubskiej), przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, która przyznaje nauczycielom uprawnienia do nauczania jęz. kaszubskiego w różnych typach szkół.

Wypromował 24 doktorów i ok. 600 magistrów filologii polskiej, pisał opinie na tytuł profesorski dla 12 osób i na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego dla 10 osób, był egzaminatorem w 11 przewodach habilitacyjnych,  recenzował 13 prac doktorskich, recenzował do druku ponad 50 książek i setki artykułów; prowadził seminaria doktoranckie, magisterskie, licencjackie. Bibliografia jego prac obejmuje ponad 2200 pozycji (książkowych i  artykułów). Za książki: „Toponimia powiatu kościerskiego” (1974), „Gramatyka Kaszubska” łącznie z Jerzym Trederem (1981) i „Nazwiska Pomorzan” (2001) otrzymał nagrodę Ministra.

Jego wieloletni trud nagrodzono m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerski OOP,  Krzyżem Oficerskim OOP, Medalem KEN, Zasłużony Działacz Kultury. W 2006 r. został pierwszym doktorem honoris causa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest również Honorowym Obywatelem Gminy Dziemiany.

W uznaniu znaczących zasług dla Kościerzyny i Ziemi Kościerskiej Rada Miasta Kościerzyna w dniu 28 sierpnia 2013 r. podjęła uchwałę nr LI/385/13   o nadaniu panu prof. Edwardowi Brezie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny.

Uroczystość laudacyjna miała miejsce 12 października 2013 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kościerzyna.

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 7175 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget