Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXXI Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 22 czerwca 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

XXXI Sesja Rady Miasta
22 czerwca 2016

Zaproszenie na sesję

Część 1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji.
- lista obecności      
- przyjęty porządek obrad

- Protokół nr XXIX/2016

- Protokół nr XXX/2016


Część 2.

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - prezentacja burmistrza

Część 3.

Podjęcie uchwał

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 37, położonej przy ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;
 • wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości stanowiącej działkę gruntu ozn. nr geodez. 237/10, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna;
 • uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2016
  - prezentacja
 • zmiany uchwały nr XXIII/184/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w spawie przyjęcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościerzyna”;
  - prezentacja PGN
  - treść planu
 • zmiany uchwały nr VII/29/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna;

 

Część 4.

Prezentacje raportów

 

Część 5.

Przygotowanie miasta do sezonu letniego, interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje oraz zakończenie sesji.
- prezentacja KDK
- prezentacja KOSIR
Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5199 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget