Strona z portalu

  / Urząd / Inne / Stowarzyszenie Słoneczna Kościerzyna / Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych
Zdjęcie
Stowarzyszenie „Słoneczna Kościerzyna” oraz Gmina Miejska Kościerzyna informuje o rozszerzeniu wstępnego naboru właścicieli domów jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Gminy Kościerzyna, zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznej z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii.

Projekt, który wspólnie z mieszkańcami Miasta oraz Gminy Kościerzyna zamierza złożyć Stowarzyszenie „Słoneczna Kościerzyna” oraz Gmina Miejska Kościerzyna obejmować będzie budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych - wykorzystujących słońce.

Każdy mieszkaniec (z wyłączeniem rolników i osób prowadzących działalność gospodarczą w budynku), który objęty zostanie Projektem zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego na poczet realizacji swojego zakresu inwestycji.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o składanie w terminie do
9 grudnia 2016r. do godz. 15:30 załączonej ankiety. Ankietę można wysłać na adres
e-mail: fundusze@koscierzyna.gda.pl lub złożyć bezpośrednio do Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 35-37.

Termin złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii - 31.01.2017 r.

UWAGA !

Wypełnienie ankiety nie oznacza uzyskania prawa do skorzystania ze wsparcia określonego Projektem ani też nie stanowi formalnego wniosku o jego przyznanie. Na jej podstawie określony zostanie zakres planowanej inwestycji.

 

Ewa Chmielecka                                                             Michał Majewski

Prezes Stowarzyszenia                                         Burmistrz Miasta Kościerzyna

„Słoneczna Kościerzyna”  

 

Pobierz ankietę (plik) - TUTAJ

Pobierz informację jak obliczyć moc planowanej instalacji PV: (plik) - TUTAJStrona: 1 
Stronę odwiedzono 3898 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget