Strona z portalu

  / Aktualności / Ogłoszenie o naborze ciągłym do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Ogłoszenie o naborze ciągłym do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ciągły nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna z następujących grup interesariuszy:

a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia – Kartuska,

b) mieszkańcy Gminy Miejskiej Kościerzyna poza obszarem rewitalizacji,

c) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia – Kartuska wskazanych,

d) przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność gospodarczą.

Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025”. Szczegółowe zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zawiera przyjęty Uchwałą nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. „Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna”.

Zgłoszenia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna w postaci wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami prosimy dostarczać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna” jedną z poniższych dróg:

  • listownie na adres: Wydział Rozwoju i Promocji, Urząd Miasta Kościerzyna, ul.3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
  • osobiście do Urzędu Miasta Kościerzyna, Wydział Rozwoju i Promocji, II piętro, pok. Nr 36,  w godzinach urzędowania tj. pn – pt godz. 7:30 – 15:30 

 

Ogłoszenie - TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy - TUTAJ

Uchwała nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. - TUTAJ

 
Zamieszczono dnia 14.07.2017r.

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 715 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget