Strona z portalu

  / Aktualności / Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
Załącznik nr 3: Projekt umowy - TUTAJ 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 806 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget