Strona z portalu

  / Rada Seniorów / Rada Seniorów III kadencji / Rada Seniorów - OGŁOSZENIE. Dodatkowy termin naboru kandydatów do Rady Seniorów III kadencji.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Rada Seniorów - OGŁOSZENIE. Dodatkowy termin naboru kandydatów do Rady Seniorów III kadencji.
Zgodnie z zapisami Statutu Rady Seniorów Miasta Kościerzyna podjętego Uchwałą nr XVI/120/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 roku Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza dodatkowy termin zgłaszania przez organizację pozarządowe, działające na rzecz środowiska osób starszych, kandydatów na radnych Rady Seniorów Miasta Kościerzyna III kadencji.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych do wzięcia udziału w spotkaniu – Forum Kościerskich Seniorów, którego celem będzie wybór dziewięciu kandydatów na radnych Rady Seniorów Miasta Kościerzyna III kadencji.

Spotkanie odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy Urzędzie Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a.

W celu dokonania rejestracji uczestników Forum, organizacja proszona jest o zgłoszenie swoich przedstawicieli w Forum – max 2 osoby, na Formularzu rejestracyjnym, do dnia 29 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 w Sekretariacie Burmistrza Kościerzyny, Urząd Miasta Kościerzyna , ul. 3 Maja 9a lub na urzad@koscierzyna.gda.pl

Osoby zarejestrowane posiadają czynne prawo wyborcze na Forum.

Osoby delegowane, które będą kandydowały do Rady Seniorów, zobowiązane są do przedłożenia w Sekretariacie Burmistrza, przed rozpoczęciem Forum, pisemnego Upoważnienia wystawionego przez Zarząd organizacji, uprawniającego do ubiegania się o mandat radnego Rady Seniorów. Upoważnienie jest tożsame z przyznaniem osobie delegowanej biernego prawa wyborczego. Wraz z Upoważnieniem kandydat składa podpisaną Zgodę na kandydowanie.

Zgodnie z zapisami Statutu Rady Seniorów Miasta Kościerzyna w skład Rady Seniorów Miasta Kościerzyna mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 rok życia.

Zgłoszenia delegatów oraz upoważnienia do kandydowania do Rady Seniorów należy dokonać wyłącznie na drukach przygotowanych przez Urząd Miasta dostępnych poniżej.


Do pobrania:

  • Formularz rejestracyjny

         .doc  POBIERZ
         .pdf  POBIERZ

  • Zgoda na kandydowanie

         .doc  POBIERZ
         .pdf  POBIERZ

  • Upoważnienie

         .doc  POBIERZ
         .pdf  POBIERZ

 

 

 


Strona: 1 
Stronę odwiedzono 1792 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget