Strona z portalu

  / Aktualności / Wyniki prac Komisji ds. do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Wyniki prac Komisji ds. do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
Zdjęcie
Komisja ds. do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok dokonała oceny wniosków. Poniżej prezentujemy listę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zaopiniowanych pozytywnie, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców, oraz listę projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Lista projektów zaopiniowanych pozytywnie - tutaj

Lista projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem - tutaj

Informujemy, że wnioskodawcom zadań niedopuszczonych do głosowania przysługuje zgodnie z § 16. Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego prawo do złożenia w terminie 7 dni od daty opublikowania list projektów, tj. do dnia 01.08.2019r., odwołania do Burmistrza Miasta Kościerzyna, przy czym:

  • Odwołania można składać w jednej z poniższych form:

1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna - odwołanie należy podpisać odręcznie z imienia i nazwiska,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl - należy przesłać skan odręcznie podpisanego odwołania,

3) poprzez platformę E-Puap na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna - w tym przypadku nie jest wymagane złożenie odręcznego podpisu.

  • Dla ważności odwołania niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • W przypadku odwołania składanego pisemnie termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone lub wpłynęło do Urzędu Miasta Kościerzyna.
  • W przypadku odwołania składanego przez pocztę elektroniczną lub przez platformę E-Puap termin uważa się za zachowany, jeżeli odwołanie wpłynęło przed tym terminem na adres poczty elektronicznej lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna.

 

Zamieszczono dnia: 25.07.2019r.

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 1150 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget