Strona z portalu

  / Urząd / Otwarty konkurs ofert / Współpraca NGO 2020
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w 2020. Termin składania ofert: 28 maja 2020 rok.

Ogłoszenie - tutaj

Wzór oferty - tutaj

Wzór oświadczenia - rachunek bankowy - tutaj

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Burmistrz Miasta Kościerzyna rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Lista zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert - tutaj

 


 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w 2020. Termin składania ofert: 17 grudnia 2019 rok.

Ogłoszenie - tutaj

Wzór oferty - tutaj

Wzór oświadczenia - rachunek bankowy - tutaj

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia regulaminu oceny i wyboru ofert - tutaj

 


 
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw oceny ofert
 
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2020.

Ogłoszenie - tutaj

 

Wyniki konsultacji programu z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Wyniki konsultacji - tutaj

 


 

Konsultacje społeczne – nie tylko dla organizacji pozarządowych!
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2020r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10 października o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie. Podczas spotkania omówimy założenia programowe.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019 roku
w formie:

- elektronicznej na adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl

- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.        

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach oraz dedykowanym spotkaniu otwartym.

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 601 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget