Strona z portalu

  / Urząd / Otwarty konkurs ofert / Współpraca NGO 2018
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 rok - TUTAJ

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2018 rok
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Dotacje 2018 TUTAJ


 

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W ROKU 2018

Burmistrz Miasta Kościerzyna na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku, poz.1817), zaprasza przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2018.

1. Ogłoszenie - TUTAJ
2. Załącznik nr 1- TUTAJ
3. Załącznik nr 2 - TUTAJ


 

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.

Ogłoszenie o konkursie - TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ


 

Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Wyniki - tutaj

Program zatwierdzony Uchwałą RMK - tutaj

 


 

Konsultacje społeczne – nie tylko dla organizacji pozarządowych!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13 października o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie.

Podczas spotkania omówimy założenia programowe.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2017 roku w formie:

- elektronicznej na adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl

- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.        

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach oraz dedykowanym spotkaniu otwartym.

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 519 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget