Strona z portalu

  / Aktualności / Konkurs o przyznanie certyfikatu
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Konkurs o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020"
Zdjęcie
Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. W obecnej, trudnej dla podmiotów ekonomii społecznej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, przewidziano dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Ponadto dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące nagrody:
- pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
- pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;

  • · Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • · Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.
Kategorie konkursowe
W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:
Kategoria I. Debiut roku.

Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

Kategoria III. Sukces rynkowy.

Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie:
www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.


Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji online m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook w listopadzie br.

Jednocześnie zgodnie ze standardem E 1.6, OWES zobligowany jest do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w ubieganiu się o przyznanie ogólnopolskich znaków jakości .Wsparcie to powinno być realizowane  poprzez: informowanie PES o możliwości ubiegania się o certyfikat, pomoc w wyborze właściwej kategorii oraz wypełnieniu wniosku.


Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
tel. +48 (22) 461 61 30
e-mail: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl ; akses@mrpips.gov.pl
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 434 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget