Strona z portalu

  / Jednostki / Biblioteka Miejska / Działy
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Działy Biblioteki

Dział administracji

Czynny od godz. 9:00 do 15:00
Księgowość czynna od godz. 9:00 do 13:00

 

Dyrektor biblioteki – mgr starszy kustosz Gabriela Bielecka Hommel
W czasie nieobecności dyrektora obowiązki pełni Gł. Księgowa Beata Czecholińska


Wypożyczalnia dla dorosłych

- mieści się na I piętrze biblioteki.
Czynna w dni: poniedziałek, wtorek, czwartek, piętek od godz. 10:00 do 18:00
Środa od godz. 8:00 do 15:00

W okresie wakacyjnym
Czynna w dni: poniedziałek, wtorek, czwartek, piętek od godz. 10:00 do 17:00
Środa od godz. 8:00 do 15:00

 

Księgozbiór wypożyczalni obejmuje 24 336 woluminów, z tego 60% stanowi literatura piękna, a 40% książki popularno-naukowe. Dostępne są też lektury dla szkół średnich.

Z księgozbioru wypożyczalni dla dorosłych mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat. Zapisu dokonuje się na podstawie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej, należy wypełnić zobowiązanie i zapoznać się z regulaminem korzystania z wypożyczalni.

Korzystanie z księgozbioru wypożyczalni jest bezpłatne.

Książki, bo tylko książki posiada wypożyczalnia dla dorosłych, wypożycza się na okres jednego miesiąca. Jednak, gdy czytelnikowi dana książka jest potrzebna dłużej, może przed upływem wyznaczonego czasu przedłużyć okres jej przetrzymywania przychodząc osobiście do biblioteki, bądź telefonicznie pod nr 686-21-48. W przypadku nie zwrócenia książki w terminie czy nie przedłużenia go, wypożyczalnia pobiera opłatę za przetrzymanie w wysokości 1 zł za każdy miesiąc (za jedną książkę).

Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki.

W wypożyczalni znajdują się 2 katalogi z których mogą korzystać czytelnicy:

- alfabetyczny – karty katalogowe ułożone są alfabetycznie wg autorów książek, jednak gdy jest to praca zbiorowa (więcej niż trzech autorów), wówczas należy szukać jej również w porządku alfabetycznym, ale pod tytułem tej pracy. Na karcie katalogowej w prawym górnym rogu znajduje się sygnatura i tę sygnaturę należy zapamiętać lub zapisać według niej można łatwo dotrzeć do poszukiwanej książki na półce.

- rzeczowy – udziela on informacji o książkach z punktu widzenia ich treści. Ujmuje księgozbiór w podziale na grupy rzeczowe (dziedziny, zagadnienia).

W wypożyczalni dla dorosłych obowiązuje wolny dostęp do półek. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.


Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

 - mieści się na II piętrze

Czynna w dni: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 10:00 do 17:00
Środa od godz. 8:00 do 15:00.

W okresie wakacyjnym:
Czynna w dni: poniedziałek, środa, piątek od godz. 10:00 do 15:00
wtorek, czwartek od godz. 10:00 do 17:00.

 

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży posiada 16 465 woluminów z zakresu klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz literatury popularno-naukowej. Młody czytelnik znajdzie tu zarówno bajki, komiksy, jak i książki przygodowe, fantastykę i lektury szkolne.

W wypożyczalni dla dzieci i młodzieży wydzielony jest kącik czytelniczy, w którym korzysta się z księgozbioru podręcznego, a więc encyklopedii, słowników, leksykonów czy kompendiów wiedzy. Księgozbiór podręczny udostępniany jest wyłącznie na miejscu.

Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a)      okazać legitymację szkolną,

b)      wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca. Jednak, gdy czytelnikowi dana książka jest potrzebna dłużej, może przed upływem wyznaczonego czasu ją przedłużyć przychodząc osobiście do biblioteki, bądź telefonicznie pod nr 686-21-48. W przypadku nie zwrócenia książki w terminie czy nie przedłużenia go, wypożyczalnia pobiera opłatę za przetrzymanie w wysokości 1zł za każdy miesiąc (za jedną książkę).

Czytelnicy mają do dyspozycji 3 katalogi:

- autorski – układ alfabetyczny wg nazwisk autorów dzieł

- tytułowy – układ alfabetyczny, karty uszeregowane są wg tytułów dzieł

- rzeczowy – ułożony alfabetycznie wg treści książek.

W wypożyczalni dla dzieci i młodzieży obowiązuje wolny dostęp do półek, z wyjątkiem księgozbioru podręcznego.


Czytelnia popularno - naukowa

- mieści się na III piętrze.
Czynna w dni: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 10:00 do 18:00
środę od godz. 8:00 do 15:00.

W okresie wakacyjnym:
Czynna w dni: poniedziałek, środa, piątek od godz. 10:00 do 15:00
Wtorek, czwartek od godz. 10:00 do 17:00

 

Czytelnia popularno-naukowa posiada 9 863 książek oraz 39 tytułów czasopism. Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu. Istnieje możliwość kserowania potrzebnego materiału. Ze względu na obowiązujące prawo autorskie nie kseruje się książek w całości.

Czytelnik może poznać księgozbiór czytelni na podstawie katalogu alfabetycznego lub rzeczowego.

Katalog alfabetyczny zawiera alfabetyczny spis książek według autorów, a katalog rzeczowy informuje o posiadanym księgozbiorze według zagadnień tematycznych. Odzwierciedleniem obydwu katalogów jest komputer. Księgozbiór czytelni jest w całości skomputeryzowany. Komputer obsługuje bibliotekarz. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może sprawdzić czy czytelnia posiada poszukiwane pozycje, jak również sporządzić bibliografię na poszukiwany temat.

Każdą wizytę w czytelni – korzystający odnotowuje w zeszycie czytelni, wpisując swoje nazwisko i imię. W rubryce zatytułowanej „Kwerendy” – bibliotekarz zapisuje temat bądź pytanie, na które czytelnik pragnie uzyskać informacje. Przy nazwisku czytelnika bibliotekarz zapisuje numery inwentarzowe udostępnionych czytelnikowi woluminów. Książki w czytelni podaje bibliotekarz. Jedynie do czasopism jest normalny dostęp.

Czytelnia prowadzi także wypożyczenia międzybiblioteczne. Czytelnik partycypuje w kosztach tzn. opłaca koszt przesłania książek.


 

Punkt Powszechnego Dostępu do Internetu Ikonk@

- mieści się na IV piętrze.
Czynny w dni: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 10:00 do 18:00
środę od godz. 8:00 do 15:00.

W okresie wakacyjnym:
Czynna w dni: poniedziałek, środa, piątek od godz. 10:00 do 15:00
Wtorek, czwartek od godz. 10:00 do 17:00

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6082 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget