Strona z portalu

  / Aktualności / Oferty organizacji pozarządowych
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Oferty organizacji pozarządowych - Klub Sportowy „SOKÓŁ”
Zdjęcie
Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów".

Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę: , która wpłynęła w dniu 18.07.2012 r.

Zobacz
Oferta - Klubu Sportowego „SOKÓŁ”

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 3648 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget